Pro Musica  tiel

Dameskoor

Onze dirigent Rob Baas
Onze pianist Huib van Mierlo

Agenda

Na de voorjaarsvakantie 2019, beginnen wij weer met repetities op

                                                                            donderdag 7 maart

Dan krijgen wij de meivakantie, waarin er vrij is op    25 april en 2 mei

Hemelvaartdag valt op donderdag                               30 mei

Als laatste volgt de zomervakantie, die begint op ma,  11 juli (laatste repetitie) en loopt tot                                                                                                                begin sept.

Wij beginnen dan weer op                             donderdag  5 september.

 

Op maandag 21 okt. treden wij op in de 4 Gravinnen te Tiel, aanvang 19.30 uur.