Pro Musica  tiel

Dameskoor

Onze dirigent Rob Baas
Onze pianist Huib van Mierlo

Het bestuur

Voorzitter : Ingrid van Malsen

Secretaris : Tine Spies

Penningmeester : a.i. Inge Laduc

 

Overige bestuursleden: Hennie Kon en Anneke Fonteine

Dirigent: Rob Baas

Muzikale begeleiding: Huib van Mierlo